Od 18 rokov

Nasledujúce stránky sú určené len pre dospelých. Vstúpením potvrdzujete, že máte minimálne 18 rokov.

Kategórie

Newsletter

Copyright © 1995-2024 MEO Vertriebs GmbH. Všetky práva vyhradené.

Autorské práva a dohody o používaní

Nákupom a/alebo predajom výrobkov MEO zákazník nezískava žiadne práva na komerčné používanie loga MEO alebo našich značiek, ktoré by išli nad rámec zákonných ustanovení.

Zákazník najmä nie je oprávnený kopírovať, používať a/alebo dať používať naše fotografie výrobkov a/alebo texty výrobkov, a to ani čiastočne, ktoré boli vytvorené pri značnej výrobe a s veľkými nákladmi. Na tento účel máme uzavreté samostatné zmluvy o použití, ktoré uzatvárame s vybranými zákazníkmi. Akékoľvek porušenie zákazu používania bude z našej strany v každom prípade trestne stíhané. Okrem iných nárokov na náhradu škody si vyhradzujeme najmä právo účtovať príslušné licenčné poplatky za neoprávnené používanie.

Logo MEO je registrovaná ochranná známka spoločnosti MEO Vertriebs GmbH v Nemecku a ďalších krajinách.

MEO, EXTREMEO, AMOREMEO, EZ2FUCK, EZ2SUCK, AQUAMEO, Oh so easy by MEO, Bad puppy by MEO, Analforte, MEOBOND, STROKE, SOLEMEO, LUNAMEO, KISS KISS BANG BANG, FUCKTORY, CAZZOMEO, CUMELOT, FORMULA X Hybrid, PLOWGIRL, PLOWBOY, AnalPush, RUSHTIME, Alpha Male, BUTTBLANC, Form follows Fantasy, MEO - makes you come! , Dr Sado by MEO, Nopacha, Bare Back, Are you hardcore enough?, HOLY LUBE by MEO, VIGOREMEO, Glory Hole Action Lube a ANALISSIMO sú registrované ochranné známky spoločnosti MEO Vertriebs GmbH v Nemecku a ďalších krajinách.

Práva na všetky ostatné značky a názvy produktov uvedené v tomto online katalógu patria ich vlastníkom a týmto ich uznávame. Uvedenie názvov výrobkov, ktoré nepochádzajú od spoločnosti MEO, má len informatívny charakter a nepredstavuje reklamu. Spoločnosť MEO nenesie žiadnu zodpovednosť za výber, výkon alebo vhodnosť týchto výrobkov.

Osobitné pokyny spoločnosti MEO pre partnerské a partnerské programy:

Používanie pojmu "MEO" chráneného ochrannou známkou a všetkých odvodených hláskovaní (napr. "MEO-Erotikversand, MEO Erotik, meo.de" atď.) v doméne nie je povolené.