Od 18 rokov

Nasledujúce stránky sú určené len pre dospelých. Vstúpením potvrdzujete, že máte minimálne 18 rokov.

Kategórie

Newsletter

Ochrana maloletých

Prísne dodržiavame právne predpisy, najmä tie, ktoré sa týkajú ochrany maloletých. Ak napriek tomu objavíte vo voľne prístupných oblastiach obsah s príslušným materiálom alebo odkazy na externé stránky s takýmto obsahom, okamžite nás o tom informujte, aby sme mohli primerane reagovať. To samozrejme platí aj pre obsah s detskou pornografiou, sexom so zvieratami alebo glorifikáciou násilia v oblastiach, ktoré nie sú voľne prístupné. Od takéhoto materiálu sa čo najdôraznejšie dištancujeme.

Úradník pre ochranu mládeže:

Michael Terhaag, advokát
Terhaag & Partner Rechtsanwälte
Grabenstr. 5
40213 Düsseldorf

Tel: +49 (0)211 / 16 888 600
Fax: +49 (0)211 16 888 601
E-mail: [email protected]